Transformatie

Organisatietransitie:

Hier begeleiden we de hele of een gedeelte van de organisatie om van binnen (centrum)naar buiten te werken. Oprecht werken vanuit het hart met alle liefde die er is. Liefde voor het vak, de klanten, het product, de organisatie en collega’s . Alles begint bij de intentie en het verlangen van mensen om echt iets te betekenen en een bijdrage te leveren. Vanuit een oprechte verbinding met elkaar, de organisatie en dat wat de organisatie levert of bijdraagt kan een geheel nieuwe manier van werken ontstaan.

Verbinden

Van afdelingen en mensen: 1 vlag, 1 organisatie, 1 focus:

Hier begeleiden we de organisatie om meer vanuit de processen team overstijgend samen te werken aan de gemeenschappelijke opgave.  Het besef dat een organisatie een eenheid is opgebouwd uit andere eenheden en feitelijk dient te opereren als een organisme helpt om vanuit het zelfde uitgangspunt en principe te werken.

Rituelen

De betekenis van verhalen en rituelen en het bouwen van het verhaal van de organisatie:

Hier begeleiden we de organisatie gemeenschappelijke referentiekaders en rituelen te creëren door samen avonturen (camps)te beleven om het verhaal van de organisatie te maken en te (be)leven. Deze avonturen in spelvormen zijn de metaforen die helpen om nog beter en op het scherpst van de snede samen te werken en laten zien hoe het systeem van relaties is opgebouwd en wat de verborgen potentie is..

Leiderschap

Leiderschap in beweging en ontwikkeling:

Hier begeleiden we bestuurders, managers en andere leidinggevenden in de organisatie om vanuit hun eigen drive vorm t geven aan hun persoonlijke leiderschap en deze weten te vertalen naar de dagelijkse praktijk en het levende uitganspunt voor verbinding, resultaat en vertrouwen te zijn.

 

Neem contact op

Workshop thema's

Levenslust

De taal van impulsen

Leven met emoties

Het machtige denken

De weg van het hartInvloed en sturing

Spirit en spruitjes

Aandacht en focus

Pijn als richting wijzer

Vergeven is helen

Aanhaken en loslaten

Zelfacceptatie

Duwkracht of magneetkracht

Je droombaan of horror job

Stress als bron van energie

Beweging als bron voor stilte en ontspanning

Mindemptiness; het leegmaken  van ons  hoofd , het tot rust laten komen van het denken en actief leren sturen van gedachten

Liefdevol grenzen stellen

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com