Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van Transpirit

Transpirit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze website. De informatie op deze site kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Transpirit is niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade dan ook die het gevolg is van het benutten van de informatie op deze website.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Transpirit te worden verzocht.