Werken aan ondernemen

“Mijn onderneming krijgt vorm door in en aan de onderneming te werken” (Albert filosofie)

De Transpirit Special “Werken aan ondernemen”, is onze nieuwste special. Veel mensen willen graag een eigen onderneming starten en weten nog niet goed hoe ze dit aan moeten pakken.

Het doel is dat potentiële ondernemers in staat worden gesteld om zo snel en effectief mogelijk op eigen kracht en kunnen een eigen onderneming te starten, zonder ingewikkelde procedures en toetsingen. Om dit te kunnen realiseren zullen er een aantal ongewone stappen gezet moeten worden.

We laten deze potentiële ondernemers vanuit een creatieve flow onderzoeken wat bij hun past en waar ze warm voor lopen. Hierna is het van belang om te kijken wat ze er voor over hebben om werkelijk ondernemer te worden.

Ondernemen is een manier van leven.

Ja, ik ga voor actie en meld me aan

 

We doen dit met behulp van een intake en een persoonlijkheidsscan/ assessment (MY Etool) met een daaropvolgend feedbackgesprek om inzicht te krijgen in de eigen aansturing, de motivatie en het gedrag. Met behulp van dit instrument en de feedback komt naar voren welke richting/branche het beste past voor de kandidaat en waar hun talenten en valkuilen zitten richting succes.

De volgende stap is dat de potentiële ondernemer in beweging komt en het gedrag en de houding zodanig te faciliteren dat er een sterke ondernemende sfeer en mentaliteit bij de potentiële ondernemer zichtbaar en voelbaar wordt.

We willen het bewustzijn op de eigen krachten en gereedschappen die hen ter beschikking staan sterk aanwakkeren om zo de gewenste stappen te kunnen zetten.

Hoe brengen de potentiële ondernemers zichzelf in de gewenste richting, hoe kunnen zij zelf verantwoording nemen over de eigen omstandigheden en verkrijgen zij de juiste energie om succes te bewerkstelligen? Hoe brengen zij zichzelf in de juiste mentale, emotionele en fysieke conditie om succes te realiseren?

De sfeer en energie (conditie) die ondernemers bij zich dragen is van fundamenteel belang om door te zetten, contacten te leggen en ondersteuning te genereren. Eventuele geldschieters, collega ondernemers en klanten willen graag positief ingestelde mensen die een goed resultaat weten neer te zetten en doen wat ze zeggen en beloven.

Met behulp van deze special van Transpirit ontdekken de toekomstige ondernemers hoe ze in hun dagelijkse werkelijkheid staan en de discrepantie die er is tussen wat ze werkelijk willen en kunnen en wat ze dagelijks doen. Ze maken plannen en leren die plannen te vertalen in actie.

Met behulp van dit traject ontdekken toekomstige ondernemers hoe ze blijvend waarde kunnen creëren voor zichzelf en hun toekomstige klanten. Het kan ook zijn dat ze ontdekken dat hun waarde een andere is dan dat ze zich voordien realiseerden. In dat geval helpen wij ze daar verantwoordelijkheid voor te nemen.

“Door jezelf in beweging te zetten onderneem je al”

Download brochure