Werken aan werk

“Werken is een weg om mijn bestaan te realiseren en laat mede zien wie ik ben”

De Transpirit Special “Werken aan werk”, is een volstrekt andere weg voor werkzoekenden om zo snel mogelijk een eigen inkomen te realiseren.

Het doel is dat werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk op eigen kracht en eigen kunnen, in staat zijn hun eigen inkomen te genereren. Om dit te kunnen realiseren zullen er een aantal ongewone stappen gezet moeten worden. Daarbij is het nodig de werkzoekenden in beweging te krijgen en het gedrag en de houding zodanig te veranderen dat er een andere sfeer en mentaliteit bij hen zichtbaar en voelbaar is.

.

Ik wil graag informatie

Werkzoekenden hebben door hun omstandigheden soms te weinig bewustzijn op de eigen middelen en gereedschappen die hen ter beschikking staan om de gewenste stappen te zetten.

Hoe brengen ze zichzelf in de gewenste richting, hoe kunnen ze zelf verantwoording nemen over de eigen omstandigheden en verkrijgen ze de juiste energie om dit te bewerkstelligen? Hoe brengen ze zichzelf in de juiste mentale, emotionele en fysieke conditie om succesvol te kunnen zijn?

De sfeer en energie (conditie) die iemand bij zich draagt of heeft is een zwaar onderschatte component in het verkrijgen van werk. Werkgevers willen graag positief ingestelde mensen die een goed resultaat weten neer te zetten en een wezenlijke bijdrage leveren aan een goed en gezond werkklimaat. Met behulp van de training die we aanbieden ontdekken de werkzoekenden hoe ze in hun dagelijkse werkelijkheid staan en de discrepantie die er is tussen wat ze werkelijk willen en kunnen en wat ze dagelijks doen. Dit betekent dat werkzoekenden inzicht dienen te krijgen in de eigen vermogens, hun wijze van communiceren, de sfeer die ze met zich mee dragen en de energie die ze uitstralen.

Het is belangrijk dat deze toekomstige medewerkers weten te ontdekken en ervaren hoe ze blijvend waarde kunnen creëren voor zichzelf en potentiële werkgevers. Het kan ook zijn dat ze ontdekken dat hun waarde een andere is dan dat ze zich voordien realiseerden. In dat geval is het belangrijk dat ze daar verantwoordelijkheid voor durven nemen.

“Door jezelf volledig toe te laten in alles wat je doet krijg je wat je wenst en toekomt”